Prosess for fagfellevurdering i InspirA

 1. Artikler sendes i oppstartfasen til ansvarlig redaktør Ann-Chatrin Leonardsen pr mail:  forfatterveiledning
 2. Leonardsen foretar en innledende vurdering ihht kriteriene:
  • Er tematikken i artikkelmanuskriptet relevant for helsepersonell?
  • Passer tematikken i artikkelmanuskriptet til tidsskriftets profil?
  • Holder manuskriptet ønsket kvalitet for en forskningsartikkel?
 3. Dersom manuskriptet holder ønsket kvalitet blindes manuskriptet. Videre sendes manuskript til fagfellevurdering. Ansvarlig redaktør kontakter to aktuelle fagfeller. Det settes en frist på 1 måned for første gangs vurdering av manuskript. Fagfelle har fire muligheter: avvis, godta med større endringer, godta med mindre endringer, godta uten kommentar. 
 4. Ansvarlig redaktør sammenfatter fagfellevurderingene. I samråd med redaksjonen av InspirA tas en avgjørelse om forfatter skal få anledning til revisjon. 
 5. Innspill fra fagfeller og redaksjon sendes forfatter per mail. Det settes en frist på 3 uker for revisjon ihht tilbakemeldingen.
 6. Prosess fra punkt 3 gjentas. Frist for fagfellevurdering 1 måned.
 7. Forfatter får anledning til revisjon ihht tilbakemeldinger 3 ganger. 
 8. Når endelig vedtak og godta er fattet, informeres forfatter om dette. Avhengig av publikasjonsplan vil forfatter informeres om publiseringstidspunkt.

InspirA arbeider mot opprettelse av et elektronisk system for innsending av artikler. Parallelt arbeides det med ulike løsninger for digital publisering av artikler/tidsskrift.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo