MCQ

NYTT f.o.m. januar 2013: Dato for gjennomføring blir etter avtale mellom de aktuelle studiesteder og Utdanningsutvalget i ALNSF.

Merk at eksamenspåmelding må skje minimum 4 uker før ønsket eksamensdato

Informasjon om MCQ

Fornyet eksamen ved ikke bestått arrangeres i februar og september. Kandidater kan gå opp til fornyet eksamen to ganger.

  • Alle henvendelser, påmeldinger, spørsmål m.m. stiles til
  • Det vises forøvrig til ”Redegjørelse for ALNSFs eksamen i anestesiologi” og ”Eksempel på MCQ”.
  • Eksamen kan etter søknad fra høgskole arrangeres ved andre tidspunkt. Søknad sendes

Dokumenter

pdf Redegjørelse for ALNSFs eksamen i anestesiologi (225 KB)

pdf Eksempel på MCQ (201 KB)

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo