Lærernettverk

I følge Alnsf’s prinsipprogram, som ble vedtatt på GF 2012, skal utdanningsutvalget arbeide for et aktivt lærernettverk.

Første møte ble holdt i Oslo 14. mars 2013

Lærernettverket inkluderer alle lærere innen anestesisykepleie utdanningene, uavhengig av fagorganisasjonstilhørighet.

Utdanningsutvalget står ansvarlig for organisering. I vårsemesteret holdes møtene på HiOA, mens Ped. sem., som arrangeres ifm fagkongressen, blir vårt møtested i høstsemesteret.

Nettverket er ment å skape møteplasser hvor vi kan utveksle erfaring og kunnskap og på den måten drive faget videre og i samme retning.

 

Referater fra lærernettverksmøtene finner du her

 

 

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo