Kompetanseprogram

Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere har som mål å gi samfunnet en garanti for at en godkjent spesialist i anestesisykepleie innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevet. Utgangspunktet for en spesialistgodkjenning er anestesisykepleieres utdanning, funksjons-og arbeidsområde slik det praktiseres i Norge i dag.

pdfKrav_til_Spesialistgodkjenning_av_anestesisykepleiere_pr_09_12_2005.pdf258.92 KB

Maler og praktiske råd kompetanseprogram 

Etterutdanningsutvalget i ALNSF har utarbeidet maler og forslag til innhold i en rekke kurs med bakgrunn i krav til etterutdanning i spesialistgodkjenningsdokumentet. Utvalget har i malene erstattet begrepet etterutdanningsprogram med kompetanseprogram.

Vi håper disse kursene vil være til praktisk nytte for alle landets anestesiavdelinger når etterutdanning/kompetansesikring av anestesisykepleierne skal planlegges og gjennomføres.

Det gjenstår å kvalitetssikre ytterligere noen kurs, men disse vil være tilgjengelig på hjemmesida i løpet av høsten 2010.

Kompetanseprogrammet.

Her finner du noen forslagsmaler som du kan laste ned.

pdfAdipositas_SPAAS.pdf208.12 KB

pdfAHLR_SPAAS.pdf257.59 KB

pdfAnafylaksi_SPAAS.pdf213.39 KB

pdfAnestesimetoder_SPAAS.pdf199.87 KB

pdfBakgrunn_og_forslag_til_praktisk_gjennomfring.pdf98.49 KB

pdfDiabetes_SPAAS.pdf203.89 KB

pdfHygiene_SPAAS.pdf165.45 KB

pdfKOLS_SPAAS.pdf247.66 KB

pdfMTU_SPAAS.pdf218.7 KB

 

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo