Etterutdanning

xlsEgenregistrering_Etterutdanningstimer_ALNSF_BIF_aug-12.xls39 KB

Kriterier for godkjenning av kurs / kurstimer /undervisning:

 • Kurs og undervisning innenfor anestesisykepleierens ansvars- og funksjonsområde spesifisert i Funksjonsbeskrivelse for anestesisykepleiere
 • Tema innenfor obligatoriske og anbefalte kurs iht. ALNSF's forslag til kriterier for Spesialistgodkjenning, se nedenfor.
 • Søknader vedrørende kurs og undervisning som faller utenom ovennevnte kriterier må spesifikt dokumentere hvilken relevans for anestesisykepleierne dette måtte ha.

Eksempler på Etterutdanningsaktiviteter:

 • Interne og eksterne fagkurs
 • Interne og eksterne seminarer
 • Fagkongresser
 • Interne og eksterne fagmøter/undervisning

Ved enkeltstående undervisningstimer / fagmøter ber vi om at godkjenningssøknad sendes samlet fra 2 – 4 ganger i året.

Iht. Spesialistgodkjenningsdokumentet er følgende kurs obligatoriske:

(Jfr. Spesialistgodkjenningen, heretter kalt SPAAS:100 timer over 5 år)

 • Vanskelige luftveier (Jfr. SPAAS:12 timer. Anbefaler 2 timer praktiske øvelser pr. år).
 • Anafylaksi (Jfr. SPAAS:6 timer. Anbefaler årlig gjennomgang).
 • Anestesimetoder (Jfr. SPAAS:3 timer pr år = 18 timer)
 • Anestesi knyttet opp mot medisinske tilleggsutfordringer som f. eks Hjertesyke,
 • KOLS pasienter, Overvektige, Diabetes (Jfr. SPAAS:18 timer)
 • Smertebehandling (Jfr. SPAAS:6 timer)
 • Farmakologi, inklusive blod- og væskebehandling (Jfr. SPAAS:24 timer)
 • Pasientrettighetsloven, https://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
 • Helsepersonelloven, https://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html med vekt på
 • Hygiene (Jfr. SPAAS:6 timer).
 • Barn generelt (Jfr. SPAAS:4 timer).

Forslag / Anbefalte kurs:

(Jfr. SPAAS: 20 timer over 5 år)

 • Avdelingsspesifikk kompetanse
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Barnekurs
 • Transportmedisin
 • TNCC
 • Etikk
 • Leiring
 • Klinisk monitorering

Kursenes innhold må tilpasses den enkelte anestesiavdelings behov.

Kurs som ligger under arbeidsgivers ansvar, som f. eks AHLR- og MTU opplæring / sertifisering, brannvern og lignende, regnes ikke inn i de 120 timene.

 

xlsEgenregistrering_Etterutdanningstimer_ALNSF_BIF_aug-12.xls39 KB

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo